Etiopijas ebreju ethnicity - top countries
There is not yet enough data to show the countries in which Etiopijas ebreju ethnicity is common.
Select another ethnicity to view the countries in which it is common.
Etiopijas ebreju ethnicity
Beta Izraēla ir atšķirīga ebreju grupa, kuras izcelsme ir mūsdienu Etiopijā. Kopiena izseko savu vēsturi līdz Aksuma karalistei un Etiopijas impērijai, bet pēdējā laikā tā ir dzīvojusi Amharas un Tigray reģionos. Kopš tā laika lielākā daļa Etiopijas ebreju ir emigrējuši uz Izraēlu. Tradicionālie stāsti par Etiopijas ebreju izcelsmi dažādos veidos viņus raksturo kā Bībeles Danas cilts pēcnācējus vai Izraēlas karaļa Salamana un Etiopijas Šēbas karalienes savienības pēcnācējus. Kopiena ir piekopusi unikālu jūdaisma veidu aptuveni divus tūkstošus gadu, tostarp stingru uztura likumu ievērošanu, sabata ievērošanu, priesteru tradīciju un svēto rakstu godināšanu senajā geez valodā. Pēdējos gados kopiena ir integrējusies mūsdienu Izraēlas sabiedrībā. 1991. gadā operācija Solomon uz Izraēlu evakuēja 14 325 Etiopijas ebrejus, uzstādot pasaules rekordu par lielāko pasažieru skaitu, kāds jebkad ir pārvadāts ar vienu lidmašīnu (1122).