Dzimšana, Laulības un Miršana
JAUNS
Mainīt kategoriju vai kolekciju
Vārds
Dzimšana
Laulības
Miršana
Pievienot detaļas
Dzīves vieta
Tēvs
Māte
Dzīvesbiedrs
Atslēgvārdi
Vairāk
Precīzi atbilst visiem noteikumiem
Notīrīt formu
Meklēt kolekcijā Dzimšana, Laulības un Miršana
Vārds
Dzimšana
Laulības
Miršana
Pievienot detaļas
Dzīves vieta
Tēvs
Māte
Dzīvesbiedrs
Atslēgvārdi
Vairāk
Notīrīt formu
CollectionCategoryDescriptionImage
Dzimšana, Laulības un Miršana
Dzimšanas, laulību un nāves ieraksti, dažkārt ir svarīgākie ieraksti un nenovērtējami tavā ģenealoģijas meklēšanā. Tā kā tie parasti tiek reģistrēti aptuveni tajā laikā, kad ir noticis notikums, tiem bieži vien ir ticamāki nekā citi ierakstu veidi. Šie ieraksti ietver informāciju, piemēram, par notikuma datumu un vietu, vecāku vārdiem, nodarbošanos un uzturēšanos. <br><br> Tu atradīsi informāciju ne tikai par noteiktu meklējamo radinieku, bieži iekļauta būs informācija par citu tuvu radinieku. Tā, piemēram, dzimšanas un laulību ieraksti ietver vecāku vārdus un šķiršanās ieraksti ietver bērnu vārdus.