Dzimšanas ieraksti
Mainīt kategoriju vai kolekciju
Vārds
Dzimšana
Tēvs
Māte
Pievienot detaļas
Dzīves vieta
Atslēgvārdi
Vairāk
Precīzi atbilst visiem noteikumiem
Notīrīt formu
Meklēt kolekcijā Dzimšanas ieraksti
Vārds
Dzimšana
Tēvs
Māte
Pievienot detaļas
Dzīves vieta
Atslēgvārdi
Vairāk
Notīrīt formu
CollectionCategoryDescriptionImage
Dzimšanas ieraksti
Dzimšanas apliecības ir viens no galvenajiem ģimenes informāciju avotiem, kas parasti tiek izveidoti tuvākajās dienās pēc dzimšanas un, kā minimums, satur vecāku vārdus. Bieži vien tie satur papildu informāciju par vecākiem tostarp, dzimšanas vietas, vecumus, bērnu skaitu un reliģisko piederību kristību ierakstiem. <br><br> Agrāk bērniem, kas dzima slimnīcās, tika pierakstīta mājas adrese, kas ir svarīgi, lai izprastu, kur viņi dzīvoja. Ieraksti šajā kategorijā var iekļaut indeksus, kas var palīdzēt jums pieprasīt no ierakstu turētājiem kopijas un dažos gadījumos ierakstu attēlus.