Gilad Japhet
Dibinātājs un iestādes vadītājs
Smadar Levi
Finanšu pārvaldes vadītāja
Aviram Levi
Tirgzinību Vadītājs
Sagi Bashari
Tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Russ Wilding
Galvenais satura speciālists
Ran Levy
Chief R&D Officer
Maya Lerner
Produktu VP
Aaron Godfrey
VP Marketing
Yakir Lasry
VP Customer Relations
Ran Michnowsky
VP Operations
Michal Konig
VP Human Resources