Gilad Japhet
Dibinātājs un iestādes vadītājs
Smadar Levi
Finanšu pārvaldes vadītāja
Aviram Levi
Tirgzinību Vadītājs
Sagi Bashari
Tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Russ Wilding
Galvenais satura speciālists
Ran Levy
Galvenais pētniecības un attīstības vadītājs
Neta Langer Levitan
Personāla direktore
Maija Lernere (Maya Lerner)
Vecākā produktu VP
Aaron Godfrey
Mārketinga VP
Yakir Lasry
Klientu attiecību nodaļa VP
Ran Michnowski
Darbību VP