Gilad Japhet
Dibinātājs un iestādes vadītājs
Smadar Levi
Finanšu pārvaldes vadītāja
Aviram Levi
Tirgzinību Vadītājs
Dr. Yaniv Erlich
Chief Science Officer
Sagi Bashari
Tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Russ Wilding
Galvenais satura speciālists
Ran Levy
Chief R&D Officer
Maya Lerner
Produktu VP
Aaron Godfrey
VP Marketing
Yakir Lasry
VP Customer Relations
Ran Michnowsky
VP Operations
Michal Konig
VP Human Resources